<"meta charset="utf-8>

WIREGUARD

ANDROID :
دانلود مستقیم برای اندروید
دانلود از گوگل پلی برای اندروید

iOS :

دانلود از اپ استور

WINDOWS :
دانلود وایر گارد برای وینروز
دانلود وایرگارد برای ویندوز 64 بیت
دانلود وایرگارد برای ویندوز 32 بیت

MAC Os:
دانلود برای سیستم عامل مک